check us
Szybka
dostawa
14 dni
na zwrot
dostawa
od 299zł gratis
  1. Strona główna
  2. Zwroty i Reklamacje
Powrót
Zwroty i Reklamacje

Zwroty

Klient ma możliwość odstąpienia od zakupu produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy przesyłki, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Zwracaną część należy spakować razem z dowodem zakupu (paragon lub faktura) oraz formularzem odstąpienia od umowy znajdującym się w zakładce regulamin oraz odesłać na adres:

AUTO-CZĘŚCI Hurt Detal
ul. Malinowa 1
31-222 Kraków

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy kupujących, będących osobami fizycznymi dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Załącznik:

Formularz odstąpienia od umowy


_____________________
Miejscowość, data


Rita Trybowska-Cyganek
ul. Malinowa 1
31-222 Kraków
e-mail: sklep@autoczescizielonki.pl


__________________
Imię i Nazwisko Konsumenta
__________________
Ulica
__________________
Kod pocztowy


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


Data zawarcia umowy/odbioru(*).


__________________
Podpis Konsumenta

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady w zakupionym produkcje kupujący powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu (paragon lub faktura) oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym znajdującym się poniżej na adres:

AUTO-CZĘŚCI Hurt Detal
ul. Malinowa 1
31-222 Kraków

Procedurę reklamacyjną szczegółowo opisuje regulamin w punkcie 9.

Prosimy o przesyłanie wszystkich dokumentów dotyczących reklamacji na adres: reklamacje@autoczescizielonki.pl

Plik do pobrania:

Formularz reklamacji

facebook