check us
Szybka
dostawa
14 dni
na zwrot
dostawa
od 299zł gratis
  1. Strona główna
  2. Polityka prywatności
Powrót
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywam się Rita Trybowska-Cyganek (działam pod firmą Auto-Części Hurt Detal) i jestem administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. Malinowej 1). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres sklep@autoczescizielonki.pl lub telefonicznie pod nr 698 870 592.

 

2. Dlaczego przetwarzam Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś moim klientem (w tym klientem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://autoczescizielonki.pl), przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przeze mnie możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonałam ją należycie.

Jeśli jesteś klientem mojego sklepu internetowego, na podstawie prawnej uzasadnionego interesu przetwarzam również dane związane z Twoją aktywnością na stronie sklepu (adres IP i sposób w jaki przechodzisz pomiędzy poszczególnych podstronami w sklepie). Uzasadnionym interesem jest w tym wypadku możliwość proponowania Ci (przy pomocy reklam wyświetlających się gdy przeglądasz stronę mojego sklepu) produktów, które mogą Cię zainteresować.

Po uzyskaniu odrębnej zgody mogę przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych (np. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanej promocji).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) wysyłając e-mail na adres, z którego my kontaktowaliśmy się z Tobą albo na adres sklep@autoczescizielonki.pl.

Jeśli jesteś moim dostawcą, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przeze mnie możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonałam ją należycie.

Jeśli jesteś pracownikiem mojego klienta lub dostawcy, przetwarzam Twoje dane osobowe, gdyż inaczej nie mogłabym wykonać umowy łączącej nas z Twoim pracodawcą (celem jest więc jedynie współpraca z Twoją firmą).

Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f. RODO). Mam nadzieję, że nie uznasz moich działań za naruszające Twoje prawa i wolności. Dokładam wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie dane osobowe nam potrzebne, najlepiej przesłane nam przez Ciebie bezpośrednio. Gdyby Twój pracodawca przesłał mi więcej Twoich danych, niż uważasz za właściwe – proszę daj mi znać (zobacz punkt 6).

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzam

Przetwarzam następujące dane osobowe klientów:

  1. numer telefonu,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. adres, pod który mają zostać wysłane towary zakupione przez klienta,
  4. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, tj. imię i nazwisko lub nazwę albo firmę klienta oraz jego adres,
  5. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane klienta konieczne do wystawienia faktury w tym: 
   - imię i nazwisko lub nazwa klienta oraz jego adres,
   - numer, za pomocą którego klient jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
   - historia zakupu klienta (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub data otrzymania zapłaty, nazwa lub rodzaj towaru, miara i ilość dostarczonych towarów, kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; kwota należności ogółem)
   - nr PESEL,
   - nr NIP.

Przetwarzam następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:

  1. nazwiska i imiona,
  2. login,
  3. numer telefonu,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. adres IP,
  6. dane o przechodzeniu przez klienta pomiędzy stronami sklepu internetowego,
  7. adres zamieszkania lub pobytu,
  8. adres, pod który mają zostać wysłane towary zakupione przez klienta,
  9. historia zakupów,
  10. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku, tj. imię i nazwisko lub nazwę albo firmę klienta oraz jego adres;
  11. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane klienta konieczne do wystawieni faktury, w tym:
   - nazwa klienta oraz jego adres prowadzenia działalności gospodarczej,
   - numer, za pomocą którego klient jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrymał on towary lub usługi,
   - historia zakupu klienta (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub data otrzymania zapłaty, nazwa lub rodzaj towaru, miara i ilość dostarczonych towarów, kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; kwota należności ogółem),
   - nr PESEL,
   - nr NIP.

Przetwarzam następujące dane osobowe dostawców:

  1. imiona i nazwiska;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer telefonu;
  4. adres prowadzonej działalności gospodarczej;
  5. nazwa firmy;
  6. numer NIP.

Przetwarzam następujące dane osobowe pracowników i przedstawicieli klientów i dostawców:

  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail

 

4. Komu ujawniam Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś moim klientem, klientem sklepu internetowego lub dostawcą, Twoje dane osobowe ujawniam w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Moje przedsiębiorstwo jest ściśle powiązane ze spółką Auto-Części Hurt Detal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe są również ujawnianie tej spółce.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w pewnej części w tzw. chmurze obliczeniowej. Wszystkie programy, z których korzystam w tym celu, są dostarczane przez renomowanych producentów, a dane osobowe zabezpieczone wg najwyższych standardów. Obecnie korzystam z oprogramowania MS Office 365. Obsługę techniczną systemu informatycznego zapewnia lokalny (z Krakowa) podmiot świadczący usługi informatyczne. Przy okazji świadczenia tych usług, może mieć wgląd do Twoich danych osobowych.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu prowadzącemu dla mnie rachunkowość i obsługę kadr (Biuro Rachunkowe Zysk Katarzyna Ludwikowska-Cyganek w Krakowie).

Mogę też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, która doręczy Ci zakupiony w moim sklepie towar.

Twój adres poczty elektronicznej ujawniam również serwisowi Opineo (https://www.opineo.pl).

Jeśli jesteś pracownikiem naszego klienta, klienta sklepu internetowego lub dostawcy, powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w pewnej części w tzw. chmurze obliczeniowej. Wszystkie programy, z których korzystam w tym celu, są dostarczane przez renomowanych producentów, a dane osobowe zabezpieczone wg najwyższych standardów. Obecnie korzystam z oprogramowania MS Office 365. Obsługę techniczną systemu informatycznego zapewnia lokalny (z Krakowa) podmiot świadczący usługi informatyczne. Przy okazji świadczenia tych usług, może mieć wgląd do Twoich danych osobowych.

 

5. Jak długo będę przetwarzać Twoje dane osobowe

Jako nasz klient, klient sklepu internetowego lub dostawca, proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będę przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracuję z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w moim sklepie internetowym), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będę przetwarzać przez cały okres współpracy.

Jeśli jesteś pracownikiem mojego klienta, klienta sklepu internetowego lub dostawcy, Twoje dane osobowe (zwłaszcza te zawarte w korespondencji e-mail) mogą być przeze mnie przetwarzane przez taki sam okres, jak dane Twojego pracodawcy.

 

6. Jak umożliwiam Ci realizację Twoich praw

Dokładam wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy ze mną. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzam Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 

- prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

- prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

- prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

- prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18
Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

- prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres sklep@autoczescizielonki.pl. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr 698 870 592.

 

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Jeśli jesteś moim klientem, klientem sklepu internetowego lub dostawcą, zbieram Twoje dane osobowe zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe naszych klientów, klientów sklepu internetowego oraz dostawców pozyskujemy tylko do nich samych.

Dane osobowe pracowników naszych klientów, klientów sklepu internetowego lub dostawców pozyskujemy wyłącznie od ich pracodawców lub od nich samych, jeśli kontaktują się z nami w imieniu pracodawców.

 

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Jeśli jesteś moim klientem lub dostawcą – nie przetwarzam Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuję ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Jeśli jesteś klientem mojego sklepu internetowego – Twoja dana osobowa jaką jest adres IP a także sposób przechodzenia przez Ciebie pomiędzy poszczególnymi podstronami mojego sklepu internetowego może być przetwarzana w sposób zautomatyzowany.

Dane te są poddawane profilowaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza m.in. formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognozy Twoich osobistych preferencji. Nie jest to jednak profilowanie kwalifikowane, zdefiniowane w art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 RODO, ponieważ nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych (lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa), ani też nie obejmu danych szczególnych kategorii (jak np. stan zdrowia czy przekonania polityczne).

W wypadku mojego sklepu internetowego przyjmuje to jedynie formę doboru reklam, które są Ci wyświetlane, w oparciu o automatycznie przetworzone dane o sposobie przechodzenia przez Ciebie pomiędzy poszczególnymi podstronami mojego sklepu. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdziesz w polityce cookies dostępnej tutaj: https://autoczescizielonki.pl/pages/polityka-cookies,30-50.aspx.

 

TREŚĆ INFORMACJI WYMAGANEJ ZGODNIE Z ART. 21 ust. 4 RODO

Kierując się treścią art. 21 ust. 4 RODO, a także wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 zawartymi w Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679, Auto-Części Zielonki najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje ją o prawach, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 2 RODO. Poniższa informacja jest przedstawiona jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

Rita Trybowska-Cyganek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Auto-Części Hurt Detal (dalej „Auto-Części Zielonki”) informuje, że:

1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO*, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim wypadku Auto-Części Zielonki nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

* Treść art. 6 ust. 1 lit. e) oraz f) RODO jest następująca:

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(…)

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

facebook