check us
Szybka
dostawa
14 dni
na zwrot
dostawa
od 500zł gratis
Wystąpił błąd podczas generowania kontrolki! Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. w System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) w System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) w System.ComponentModel.ObjectPropertyTracker`2.Invoke(IMessage m) w System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) w System.ComponentModel.TrackedPropertyObject.SaveChanges() w ASCO.F2000.DB.Public.OuterQuantityList.SaveOuterQuantity(String articleID, String supplierID, Decimal quantity, DateTime date, String time, String branchId) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.UpdateArticleFromConnectorReadQuantitySaveToBuffer(WebShopArticle wsa, OuterQuantityList outerQuantity, ConnectorArticle conArt, Decimal sumBranches, BranchStatus bStatus) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.UpdateWebShopArticleFromConnector(WebShopUser u, WebShopArticle wsa, Article f2000Article, Dictionary`2 resultConnector) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.UpdateWebShopArticleDictionaryFromConnector(WebShopUser u, Dictionary`2 dicArticle, Dictionary`2 resultConnector, List`1 products) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.PrepareConnectorInformation(WebShopUser user, Dictionary`2 resultConnector, Dictionary`2 dicArticle, List`1 products) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.ReadArticleInformationDictionaryBase(WebShopUser u, List`1 articles, ArticleInformationType infoType, Boolean& supportInfoType, NameValueCollection queryString, String hideArticleAttribute, String showArticleAttribute) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.ReadArticlesInformationDictionary(WebShopUser u, List`1 articles, ArticleInformationType infoType, Boolean& supportInfoType, NameValueCollection queryString) w Asco.Highway.F2000.Webshop.WslCommon.ReadArticlesInformation(String customerId, String[] articles) w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\WslCommon.cs:wiersz 98 w Asco.Highway.F2000.Webshop.Data.Search.ArticlesInformationRequestCache.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__0(IReadOnlyCollection`1 articleIds) w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\Data\Search\ArticlesInformationRequestCache.cs:wiersz 16 w Asco.Highway.Abstractions.Framework.Cache.CachedList`2.<GetList>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Abstractions\Framework\Cache\CachedList.cs:wiersz 69 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.F2000.Webshop.Data.Search.ArticlesInformationRequestCache.<GetList>d__2.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\Data\Search\ArticlesInformationRequestCache.cs:wiersz 23 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.F2000.Webshop.Data.Search.ReadStockPrice.<ReadPrice>d__3.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\Data\Search\ReadStockPrice.cs:wiersz 30 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.F2000.Stock.Data.Search.DataProviders.SearchPricesProvider.<ReadData>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Stock\Data\Search\DataProviders\SearchPricesProvider.cs:wiersz 25 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Abstractions.Stock.Services.Search.Data.SearchDataProvider`1.<Asco-Highway-Abstractions-Stock-Services-Search-Data-ISearchDataProvider-ReadData>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Abstractions\Stock\Services\Search\Data\SearchDataProvider.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.Search.SearchDataContext.<>c__DisplayClass10_0`1.<<GetData>b__0>d.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\Search\SearchDataContext.cs:wiersz 44 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Abstractions.Framework.Cache.CachedList`2.<GetList>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Abstractions\Framework\Cache\CachedList.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.Search.SearchDataContext.<GetData>d__10`1.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\Search\SearchDataContext.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.Search.Prices.PricesFilter.<Filter>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\Search\Prices\PricesFilter.cs:wiersz 36 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.Filters.ArticleCodesFilter.<ApplyFilters>d__4.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\Filters\ArticleCodesFilter.cs:wiersz 45 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.Search.ArticleSearchService.<SearchArticles>d__11.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\Search\ArticleSearchService.cs:wiersz 199 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.ArticleListService.<Handle>d__4.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\ArticleListService.cs:wiersz 33 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.WebArticleListService.<Read>d__7.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\WebArticleListService.cs:wiersz 119 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Cms.Controls.Promotions.PromotionsControl.<InvokeControlAsync>d__4.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Cms\Controls\Promotions\PromotionsControl.cs:wiersz 35 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Mvc.ViewComponents.ControlViewComponent`2.<InvokeAsync>d__6.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Mvc\ViewComponents\ControlViewComponent.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.<InvokeAsyncCore>d__6.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.<InvokeAsync>d__5.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.<InvokeCoreAsync>d__12.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w AspNetCore.Themes_Zielonki_Views_Shared_hook.<ExecuteAsync>d__0.MoveNext() w D:\ASCO_Webshop\highway_production\Themes\Zielonki\Views\Shared\hook.cshtml:wiersz 31
Przelewy24

ABS lub ESP - stabilizacja toru jazdy - wybierz markę

Czujnik ABS jest precyzyjnym elementem układu hamowania, którego podstawowym zadaniem jest liczenie obrotów kół podczas jazdy. Informacja ta jest istotna dla systemów: ESP (system stabilizacji toru jazdy), TC (odpowiada za kontrolę trakcji), VSC, DSC i ABS. Jeśli dane koło obraca się wolniej niż powinno w stosunku do pozostałych lub przestaje obracać się w ogóle, systemy odbierają to jako wpadnięcie w poślizg.

Występują dwa podstawowe rodzaje czujników ABS. Czujniki pasywne wyposażone są w rdzeń z uzwojeniem magnetycznym, które generuje impuls przy każdym zbliżeniu się go niego zęba koła zębatego. Można powiedzieć, że pasywny czujnik ABS liczy zęby koła zębatego, które obraca się z tą samą szybkością co koło jezdne. Aktywne czujniki ABS zamiast pojedynczego rdzenia mają okrągłą tarczę magnetyczną, która pozwala odczytywać szybkość ruchu kół ze znacznie większą dokładnością. Działają też przy prędkościach bliskich zera, gdy czujniki pasywne są bezużyteczne. Mogą więc wymuszać reakcję np. na zsuwanie się zatrzymanego pojazdu po śliskiej nawierzchni.

Poszukujesz czujnika ABS do swojego samochodu? W sklepie motoryzacyjnym Auto Części Zielonki go znajdziesz. Wybierz markę, model oraz typ silnika i ciesz się bogatą ofertą różnych producentów.
W razie problemów skontaktuj się w nami mailowo sklep@autoczescizielonki.pl lub telefonicznie 12 415 20 64; 698 870 592.