check us
Szybka
dostawa
14 dni
na zwrot
dostawa
od 500zł gratis
Wystąpił błąd podczas generowania kontrolki! Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. w System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) w System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) w System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) w System.ComponentModel.ObjectPropertyTracker`2.Invoke(IMessage m) w System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) w System.ComponentModel.TrackedPropertyObject.SaveChanges() w ASCO.F2000.DB.Public.OuterQuantityList.SaveOuterQuantity(String articleID, String supplierID, Decimal quantity, DateTime date, String time, String branchId) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.UpdateArticleFromConnectorReadQuantitySaveToBuffer(WebShopArticle wsa, OuterQuantityList outerQuantity, ConnectorArticle conArt, Decimal sumBranches, BranchStatus bStatus) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.UpdateWebShopArticleFromConnector(WebShopUser u, WebShopArticle wsa, Article f2000Article, Dictionary`2 resultConnector) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.UpdateWebShopArticleDictionaryFromConnector(WebShopUser u, Dictionary`2 dicArticle, Dictionary`2 resultConnector, List`1 products) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.PrepareConnectorInformation(WebShopUser user, Dictionary`2 resultConnector, Dictionary`2 dicArticle, List`1 products) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.ReadArticleInformationDictionaryBase(WebShopUser u, List`1 articles, ArticleInformationType infoType, Boolean& supportInfoType, NameValueCollection queryString, String hideArticleAttribute, String showArticleAttribute) w ASCO.WebShop.Logic.Firma2000.WebShopLogic.ReadArticlesInformationDictionary(WebShopUser u, List`1 articles, ArticleInformationType infoType, Boolean& supportInfoType, NameValueCollection queryString) w Asco.Highway.F2000.Webshop.WslCommon.ReadArticlesInformation(String customerId, String[] articles) w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\WslCommon.cs:wiersz 98 w Asco.Highway.F2000.Webshop.Data.Search.ArticlesInformationRequestCache.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__0(IReadOnlyCollection`1 articleIds) w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\Data\Search\ArticlesInformationRequestCache.cs:wiersz 16 w Asco.Highway.Abstractions.Framework.Cache.CachedList`2.<GetList>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Abstractions\Framework\Cache\CachedList.cs:wiersz 69 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.F2000.Webshop.Data.Search.ArticlesInformationRequestCache.<GetList>d__2.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\Data\Search\ArticlesInformationRequestCache.cs:wiersz 23 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.F2000.Webshop.Data.Search.ReadStockPrice.<ReadPrice>d__3.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Webshop\Data\Search\ReadStockPrice.cs:wiersz 30 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.F2000.Stock.Data.Search.DataProviders.SearchPricesProvider.<ReadData>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Systems\F2000\Asco.Highway.F2000.Stock\Data\Search\DataProviders\SearchPricesProvider.cs:wiersz 25 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Abstractions.Stock.Services.Search.Data.SearchDataProvider`1.<Asco-Highway-Abstractions-Stock-Services-Search-Data-ISearchDataProvider-ReadData>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Abstractions\Stock\Services\Search\Data\SearchDataProvider.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.Search.SearchDataContext.<>c__DisplayClass10_0`1.<<GetData>b__0>d.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\Search\SearchDataContext.cs:wiersz 44 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Abstractions.Framework.Cache.CachedList`2.<GetList>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Abstractions\Framework\Cache\CachedList.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.Search.SearchDataContext.<GetData>d__10`1.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\Search\SearchDataContext.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.Search.Prices.PricesFilter.<Filter>d__5.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\Search\Prices\PricesFilter.cs:wiersz 36 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.Filters.ArticleCodesFilter.<ApplyFilters>d__4.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\Filters\ArticleCodesFilter.cs:wiersz 45 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.Search.ArticleSearchService.<SearchArticles>d__11.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\Search\ArticleSearchService.cs:wiersz 199 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.ArticleListService.<Handle>d__4.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\ArticleListService.cs:wiersz 33 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Shop.ArticleList.WebArticleListService.<Read>d__7.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Shop\ArticleList\WebArticleListService.cs:wiersz 119 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Cms.Controls.Promotions.PromotionsControl.<InvokeControlAsync>d__4.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Cms\Controls\Promotions\PromotionsControl.cs:wiersz 35 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Asco.Highway.Core.Mvc.ViewComponents.ControlViewComponent`2.<InvokeAsync>d__6.MoveNext() w G:\TeamCity\buildAgent\work\74497e3030780910\Highway\Asco.Highway.Core\Mvc\ViewComponents\ControlViewComponent.cs:wiersz 0 --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.<InvokeAsyncCore>d__6.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.<InvokeAsync>d__5.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.<InvokeCoreAsync>d__12.MoveNext() --- Koniec śladu stosu z poprzedniej lokalizacji, w której wystąpił wyjątek --- w System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() w System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) w AspNetCore.Themes_Zielonki_Views_Shared_hook.<ExecuteAsync>d__0.MoveNext() w D:\ASCO_Webshop\highway_production\Themes\Zielonki\Views\Shared\hook.cshtml:wiersz 31
Przelewy24